HANGZHOU SEN XUNLONG ELECTRONICS CO.,LTD Tel: + 86-571-8882 2948

HANGZHOU SEN XUNLONG ELECTRONICS CO.,LTD

HANGZHOU SEN XUNLONG ELECTRONICS CO.,LTD
Address: 10th.Floor,C Mansion,Hui Feng International No.9 Liu He Industrial Park,Liu Xia street,XiHu District Hangzhou,China
Tel: +86-571-8882 2948
Contact: Mail